Vilkår

Juridisk informasjon
Dette nettstedet eies av Cosmenor AS, med registrerte hovedkontor i Fredensborgvn. 24L, 0177 Oslo, tlf: 22 20 99 90, post@cosmenor.no.
Ansvarlig for publisering på denne nettsiden er John R. Jakobsen, som opptrer i egenskap av daglig leder og styreformann i Cosmenor AS.

Opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter
Dette nettstedet er den eksklusive eiendommen til SOTHYS PARIS, som alene er autorisert til å bruke de immaterielle rettigheter og personlighets rettigheter knyttet direkte eller indirekte til dette nettstedet eller noen av dets elementer og som ikke kan være uten rettigheter, særlig varemerker, opphavsrett og bilderettigheter, holdt direkte av selskapet eller med tillatelse fra eier eller innehaver.

All bruk av hvilken metode (spesielt: nedlasting, reproduksjon, overføring eller representasjon), enten dette være av hele eller deler av dette området, eller noen av dets komponentelementer (spesielt: bilder, bilder, tekster, merker, logoer og domenenavn) , for andre formål enn personlig og privat bruk for ikke-kommersielle formål formål, og uten skriftlig tillatelse fra SOTHYS PARIS, er strengt forbudt. Enhver uautorisert bruk av noen av disse elementene utgjør en krenkelse straffbart. All autorisert bruk skal utføres i samsvar med lover om opphavsrett, spesielt refererer forfatteren av reproduseres arbeid.

Bruk av informasjon
Når du kontakter oss, deltar i en konkurranser eller svarer på spørreskjemaer, har du muligheten til å etterlate oss din kontaktinformasjon samt dine personlige opplysninger. Vi kan da bruke disse dataene til å holde deg bedre informert om våre produkter, lansere tilbud, og for å kommunisere informasjon relatert til konkurranser etc. Du kan imidlertid velge å ikke gi oss noe informasjon, noe som kan hindre deg i å få tilgang til visse funksjoner på nettstedet og / eller fordeler fra spesialtilbud.
Informasjonen som samles inn vil bli holdt i den strengeste tillit av Cosmenor AS, som vil bruke den utelukkende for sine egne formål. Men ved å delta i en konkurranse, gir du oss, i tilfelle du vinner, for å publisere visse personlige opplysninger om deg på nettstedet. Du har rett til å få tilgang til, korrigere, endre og slette alle data om deg.

Du må også, i forhold til personlig informasjon som du kan få tilgang til gjennom dette nettstedet, (særlig ved å konsultere sider knyttet til konkurranser), avstå fra å samle inn eller misbruke noen informasjon og generelt fra å handle på en måte som kan skade personvernet eller omdømmet til enkeltpersoner.

Bruk av cookies
Hvis du ikke aktivt bestemmer noe annet, så vil en cookie automatisk installeres i din nettleser når du besøker nettstedet vårt. En cookie er et sett av data som hjelper oss til å registrere informasjon om din bruk av nettstedet. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre brukervennlighet og funksjonalitet på nettstedet vårt, og for å hjelpe oss å gi deg bedre informasjon og tjenester kvalitet. Hvis du ikke vil at disse dataene skal samles inn kan du stille inn nettleseren din til å avvise alle cookies.

Hyperkoblinger
Denne siden inneholder lenker til andre nettsteder. Cosmenor eller Sothys Paris kan ikke holdes ansvarlig for layout eller innhold som vises på eller fås ved hjelp av disse nettstedene. Opprettelsen av hyperkoblinger til vårt nettsted er forbudt med mindre dette er skriftlig godkjent av Cosmenor AS.

Ansvar
Vi bruker alle midler for å gi deg tilgjengelig og verifisert informasjon og / eller verktøy, men skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller mangler vedrørende informasjonen på nettstedet vårt, og / eller tilstedeværelse av virus på sitt nettsted.
Vi gir ikke og / eller tilbyr ikke noen uttrykkelig eller underforstått garanti om hele eller deler av vårt nettsted. Under ingen omstendigheter kan vi bli holdt ansvarlig for noen direkte eller indirekte skade, uavhengig av årsak, opprinnelse, natur og konsekvenser, som skyldes tilgang til nettstedet sitt eller manglende tilgang til den, eller bruk av nettstedet.
 
Søknad og endring av disse vilkår og betingelser
Disse vilkårene og betingelsene som styrer tilgangen til dette nettstedet og dets bruk anses å ha blitt akseptert uten forbehold av alle besøkende til området etter at deres publisering på nettet. Disse vilkårene og betingelsene kan endres når som helst, og slike endringer vil bli publisert på nettet, og anses akseptert under de samme vilkår som nevnt ovenfor.

Gjeldende lov
Disse vilkårene og betingelsene er underlagt norsk lov. Norske domstoler skal alene ha jurisdiksjon over alle tvister om direkte eller indirekte for å få tilgang til dette nettstedet eller dets bruk.

Kontakt oss
Hvis du har spørsmål eller kommentarer om denne juridiske merknaden, kan du skrive til Cosmenor AS, Fredensborgvn. 24L, 0177 Oslo, tlf: 22 20 99 90, post@cosmenor.no.